MENY
Ekonomi
Driftstörningar
Kontakt
Protokoll Årsmöte GA1
Vatten och avlopp
VA taxa (PDF)
Nytt_avtal_2017-01-01 (PDF)
Brukningsabonnemang (PDF)
Behandling av personuppgifter


2021-09-25
Vatten och avlopp
Stöten Vatten AB är huvudman för vattenverk, ledningsnät, och avloppsreningsverk i Stöten området. Det innebär att ansvara för produktion och distribution av det dagliga vattnet till alla fritidshus och övrig verksamhet i Stöten. Ansvaret innebär också att man tar hand om allt avloppsvatten, renar detta innan det återförs till Görälven i ett ständigt kretslopp.
Vattenkvalitén måste följa normer som satts upp av Livsmedelverket. Tillsynsmyndigheten är kommunens miljökontor .
Den dagliga driften av AVR Stöten sköts genom ett uppdragsavtal med Malung-Sälen Kommun tekniska förvaltning samt Stöten i Sälen AB (fastighetsavd)

Vattenverk
Vattenförsörjning sker via uttag från grundvattnet i ca 9 olika borrhål i Stöten området.

Ledningsnät
Byggt från slutet av 1970-talet och har byggts ut efter hand, totalt finns ca 4 mil ledningsnät i området.
Ledningsnätet transporterar årligen ca 160 000 m³ vatten och 132 016 m³ avlopp

Avloppsreningsverk
Avloppsreningsverket huvuduppgift är att rena de föroreningar (främst fosfor & syreförbrukande ämnen) som alla fritidsboende, gäster och anläggningen släpper ut i avloppledningsnätet. Avloppsreningsverket är totalrenoverat hösten 2009 och är nu toppmordent som ger säker drift och med bästa miljökrav uppfyllelse.

VA Taxa
Den regleras efter Taxa för Stöten Vatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning, Antagen vid styrelsemöte 2 september 2009 och skall gälla från 1 oktober 2009. För att täcka nödvändiga kostnader för huvudmannens vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare.
VA-Taxor 2009 ink moms redovisas fullständigt pdf fil.

Frågor
Vid ev brister, driftstörning eller andra iakttagelser på VA-verksamheten för den dagliga driften kontakta Stöten i Sälen AB, Fastighetschef Erik Blank på telefon 0280-75000 eller, mail erik.blank@stoten.se

Vid ev större driftstörningar kan information om detta läggas ut på denna hemsida.
I have got it working now, I ended up taking it into a local jeweller. One other thing is that one of the rider tabs on the tag heuer replica sale bezel has fallen off and I need a replacement. It’s the one at 12:00 would you be able to send me a replacement please? I have only had the watch for 4 days and parts are already falling off which shouldn’t really be happening. Please let me know if you can send one to me the watch is a replica watches uk. This is a picture of the watch. If you can see on the bezel at 12 o clock the Rider tab has fallen off. The one hublot replica with the dot on it. Would you please be able to send me a replacement with a screw that I can screw on myself? Apologies for not getting back to you sooner. I find it rediculous that you sell me a rado replica uk that breaks within two weeks and then you charge me another 15 pounds for a replacement. If anything you should be paying me an extra 15 pounds as compensation or a replica rolex as an apology. Please can you send me the replacement Replica Rolex watch as soon as possible please, this has dragged on way too long.